Python feladatok és tesztek (255 feladat)

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll. Ha észrevételed van, örülnénk, ha megosztanád velünk: info @ tanit . hu
iPhone-okra egy Python programozási lehetőség: Python 3IDE, Androidos mobilokra: QPython 3L
Az érettségi feladatokat a mellékletekkel, megoldásokkal együtt az Oktatási Hivatal weboldaláról vettük át. És van Online Python editor is :)

Tartalomjegyzék


09 Véletlen számok URL


09-00 Véletlen számok - teszt URL


Feladat leírás:

import random - a véletlenszámokat előállító modul összes lehetőségének elérése
from random import randint - csak a véletlen egész számokat előállító függvény elérése

randint(a, b) - egy véletlen egész szám előállítása (N), amelyre igaz, hogy a <= N <= b
randrange(a, b, step) - egy véletlen egész szám előállítása (N) az a-b intervallumból step-lépésközökkel előállított sorozatból, amelyre igaz, hogy a <= N < b. A step paraméter nem kötelező. Ha nincs megadva, akkor alapértelmezetten step=1

Példák:
# Egyjegyű pozitív véletlen szám előállítása
import random
x = random.randint(1, 9)

# Véletlen kétjegyű páros szám előállítása
from random import randrange
x = randrange(10, 99, 2)

Oldd meg az alábbi űrlap feladatait: 09 Véletlen számok - teszt

09-01 Véletlen számok URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-01 Veletlen szamok.py" Python fájlt.
A mintának megfelelően tájékoztasd a felhasználót a program működéséről,
majd generálj 10 véletlen kétjegyű számot és írd ki őket egy sorban a konzolra.
Végeredmény minta (részlet):
09-01 Véletlen számok-0
Végeredmény minta (részlet):
09-01 Véletlen számok-1

09-02 Véletlen számok átlaga URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-02 Veletlen szamok atlaga.py" Python fájlt.
Generálj le 10 db véletlen kétjegyű egész számot.
Írd ki a sorozatot növekvő sorrendben.
Számold ki az átlagukat kétféleképpen:
a) a Python beépített függvényeit használva
b) ciklust használva
Végeredmény minta (részlet):
09-02 Véletlen számok átlaga-0
Végeredmény minta (részlet):
09-02 Véletlen számok átlaga-1

09-03 Kitalálósdi URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-03 Kitalalosdi.py" Python fájlt.
A felhasználó tippeljen meg egy véletlen egész számot amely 1-5 között van. Addig tippelhet, amíg el nem találja.
Ha nem egész számot ad meg, akkor írjuk ki, hogy ez nem egész szám, és tippelhet tovább.
Érjen véget a program, ha eltalálja a véletlen számot, vagy ha üres sztringet ad meg.
Minden esetben írd ki a program végén, hogy "Viszlát!"
Végeredmény minta (részlet):
09-03 Kitalálósdi-0
Végeredmény minta (részlet):
09-03 Kitalálósdi-1

09-04 Véletlen számsor URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-04 Veletlen szamsor.py" Python fájlt.
Addig generáljunk véletlen egyjegyű számokat, amíg 1-nem lesz. A végén írjuk ki, hányadikra jött ki az 1-es szám.
Végeredmény minta (részlet):
09-04 Véletlen számsor-0
Végeredmény minta (részlet):
09-04 Véletlen számsor-1

09-05 Szám-tipp URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-05 Szam-tipp.py" Python fájlt.
Generáljunk egy véletlen egyjegyű számot. Kérjünk meg a felhasználót, hogy tippelje meg.
Max 5 tippje lehet. Ha eltalált, akkor írjuk ki, hogy "Talált!".
Ha 5 próbából nem találja el, írjuk ki, hogy "Nem talált!".
Abban biztosak lehetünk, hogy mindig egész számot ad meg.
Minden esetben írd ki a program végén, hogy "Viszlát!"
Végeredmény minta (részlet):
09-05 Szám-tipp-0
Végeredmény minta (részlet):
09-05 Szám-tipp-1

09-06 Véletlen számok URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-06 Veletlen szamok.py" Python fájlt.
Generálj le 30 db véletlen háromjegyű egész számot.
Írd ki a sorozatot emelkedő sorrendben, majd a legnagyobbat, legkisebbet és átlagukat a Python beépített függvényeit használva.
Végeredmény minta (részlet):
09-06 Véletlen számok

09-07 Véletlen számok URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-07 Veletlen szamok.py" Python fájlt.
Generálj le 15 db véletlen kétjegyű egész számot.
Írd ki a sorozatot növekvő sorrendben, majd a legnagyobbat, legkisebbet és az átlagukat.
Az átlag számításánál az azonos számokat csak egy elemként vegyük figyelembe. Az egyedi elemeket tartalmazó sorozatot is írjuk ki.
Azaz például ha öt számról lenne szó, amelyek 2, 3, 4, 4, 4, akkor itt a 2, 3, 4 átlagát kell számolni.
Végeredmény minta (részlet):
09-07 Véletlen számok

09-08 Véletlen páros számok URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-08 Veletlen páros szamok.py" Python fájlt.
Generáljon le 10 random kétjegyű, páros egész számot! Minden szám csak egyszer szerepelhet.
Végeredmény minta (részlet):
09-08 Véletlen páros számok-0
Végeredmény minta (részlet):
09-08 Véletlen páros számok-1

09-09 Történelem teszt URL


Feladat leírás:
Középkori történelem fogalmakat kérdezünk ki.
1. Hozz létre egy "09-09 Tortenelem teszt.py" Python fájlt.
2. Kiindulásnak használd a mellékelt fájlt, amely tartalmazza a fogalmak és meghatározások listáját.
3. Véletlenszerűen válassz ki egy meghatározást, azt írd ki.
4. Kérdezz rá a felhasználótól, hogy a meghatározáshoz milyen fogalom társul.
5. Ha eltalálta a fogalmat, akkor írd ki, hogy "Helyes válasz!". Ha nem találta el, akkor írd ki, hogy "Rossz válasz. Helyesen: " és ide írd ki a helyes választ.
6. A válasz ellenőrzésekor a kis-nagybetű eltérések és a kezdő-záró szóközök ne számítsanak. Azaz akkor is tekintsük helyesnek a választ, ha azt a felhasználó nagybetűkkel írta és az elejére, végére gépelt több szóközt is.
7. Addig ismételd a kikérdezést, ameddig mindegyik fogalomra rá nem kérdeztél. Mindegyikre csak egyszer kérdezz rá.
8. A program kommunikációját a mintának megfelelően szövegezd!
Forrásfájlok (zip)
Végeredmény minta (részlet):
09-09 Történelem teszt-0
Végeredmény minta (részlet):
09-09 Történelem teszt-1

09-10 Angol szavak URL


Feladat leírás:
Hozz létre egy "09-10 Angol szavak.py" fájlt.
Adott az alábbi 10 elemű lista angol-magyar szókészlettel.
Véletlenszerűen válasszon ki egy angol szót a készletből és kérdezze meg a felhasználótól a magyar megfelelőjét és írja ki, hogy helyes vagy helytelen a válasz a minta szerint.
szótár = [['bread', 'kenyér'], ['apple', 'alma'], ['thousand', 'ezer'], ['cloud', 'felhő'], ['window', 'ablak'], ['door', 'ajtó'], ['chess', 'sakk'], ['tram', 'villamos'], ['mouse', 'egér'], ['smart', 'okos']]
Végeredmény minta (részlet):
09-10 Angol szavak-1
Végeredmény minta (részlet):
09-10 Angol szavak-2

09-11 Három véletlen URL


Feladat leírás:
Véletlen számokat generálunk egy adott tartományban.
Hozz létre egy "09-11 Harom veletlen.py" Python fájlt.
A minta szerint olvasd be egy szám tartomány két szélső értékét, majd generálj három véletlen számot amelyek ebbe a tartományba esnek.
Akkor is jól működjön a program, ha a tartomány elejét és végét fordított sorrendben adják meg.
A generált számok között lehetnek azonosak is.
A felhasználó egész számokat ad meg, azt nem kell ellenőrizni.
A program kommunikációját a mintának megfelelően szövegezd.
Végeredmény minta (részlet):
09-11 Három véletlen-1
Végeredmény minta (részlet):
09-11 Három véletlen-2

09-12 Véletlen kerekítés URL


Feladat leírás:
Véletlen számokkal végzünk számításokat.
Hozz létre egy "09-12 Veletlen kerekites.py" Python fájlt.
Generálj egy háromjegyű, pozitív, véletlen egész számot.
Ezt a minának megfelelően írd ki a konzolra, majd írd ki ennek a százasokra felfelé és lefelé kerekített értékét is, és azt, hogy mennyivel kevesebb a kerekített érték 1000-nél.
A program kommunikációját a mintának megfelelően szövegezd.
Végeredmény minta (részlet):
09-12 Véletlen kerekítés-0
Végeredmény minta (részlet):
09-12 Véletlen kerekítés-1

09-13 Háromszög URL


Feladat leírás:
Egy véletlenszerűen generált háromszög oldalhosszát ellenőrizzük.
Hozz létre egy "09-13 Haromszog.py" Python fájlt.
Generálj két véletlen pozitív egész számot 10 és 20 között, amelyek egy háromszög két oldalának mérőszámai.
Írd ki ezek értékét, majd kérd be a felhasználótól a harmadik oldal hosszát.
Abban biztosak lehetünk, hogy a felhasználó pozitív egész számot ad meg, azt nem kell ellenőrizni.
Ellenőrizd, hogy a felhasználó által megadott érték valóban lehet-e az adott háromszög harmadik oldala.
Ha nem, akkor írd ki, hogy helytelen az adat. Különben írd ki a legnagyobb és legkisebb oldal közti különbséget.
A program kommunikációját a mintának megfelelően szövegezd.
Végeredmény minta (részlet):
09-13 Háromszög-0
Végeredmény minta (részlet):
09-13 Háromszög-1

09-14 Egyenlőség URL


Feladat leírás:
Két véletlen számmal állítunk fel egyenlőséget.
Hozz létre egy "09-14 Egyenloseg.py" Python fájlt.
A mintának megfelelően tájékoztasd a felhasználót a program működéséről
Generálj két darab 2 jegyű pozitív egész számot.
Az első legyen 40-60 közötti páros szám, a második 20 és 30 közötti bármilyen egész.
Írd ki őket a minta szerint egyenlőségként, ahol a kisebb duplája egyenlő a nagyobbal.
Kérdezd meg a felhasználót, hogy igaz-e az egyenlőség.
Értékeld a válaszát és írd ki, hogy helyes-e a válasz vagy sem.

A program kommunikációját a mintának megfelelően szövegezd!
Végeredmény minta (részlet):
09-14 Egyenlőség-0
Végeredmény minta (részlet):
09-14 Egyenlőség-1
Végeredmény minta (részlet):
09-14 Egyenlőség-2
Ugrás az elejére